El INCI i la seva interpretació

Els productes cosmètics deuen incorporar a la seva etiqueta la llista complerta de tots els ingredients. Aquesta llista s’anomena INCI, “International Nomenclature Cosmetics Ingredients”, i es d’obligatori compliment a la Unió Europea. Els ingredients es troben recollits a diccionaris publicats per la pròpia Comissió Europea o la  CTFA (Cosmetic, Toiletries & Fragance Association).

Per a la seva correcta interpretació, cal tenir en compte els següents punts:

 

  • En el INCI, el fabricant te que nomenar els components que s’ordenen del mes gran al mes petit segons la seva concentració a la formula encara que no està obligat a donar el percentatge de cada ingredient.
  • Per tant, el primer ingredient es el que apareix en major quantitat i l’últim, el que apareix en menor quantitat.
  • Els noms dels ingredients vegetals apareixen amb el seu nom en llatí. Exemple pot ser la Calèndula. En el INCI deu figurar com a “Calendula Officinalis”, o la llimona com a “Citrus Limonum”
  • Els noms dels productes de síntesi apareixen en anglès.
  • Els colorants es designen mitjançant “Color Index” (C.I.)
  • Els ingredients existents en forma de nanomaterials tindran la paraula “nano” entre parèntesis.
  • Els ingredients aromàtics i perfumants s’anomenaran amb els termes “perfum” o “aroma”
  • La legislació espanyola regula l’etiquetat dels ingredients cosmètics mitjançant el Real Decreto RD 1957/1997. A nivell europeu, primerament existia la decisió 96/335/CE sobre l’inventari dels ingredients cosmètics autoritzats. Recentment, l’aprovació del reglament sobre productes cosmètics 1223/2009, facilita també una llista de ingredients prohibits.

 

Tambè et pot interesar: