Interpretació de l’etiqueta

L’etiqueta del cosmètic, d’acord al reglamento sobre productes cosmètics 1223/2009, ha de facilitar la següent informació:

  • Nom del producte
  • El nom o la raó social del responsable del producte
  • El contingut nominal en pes o volum
  • La data de caducitat
  • El nombre de lot de fabricació
  • Si es el cas, precaucions particulars d’us
  • La funció del producte cosmètic
  • El INCI, llista d’ingredients.

 

Simbologia de l’etiqueta:

Tambén et pot interesar: