Descobreix per què és sempre un encert escollir productes de Cosmètica Natural, Ecològica, Bio o orgànica CERTIFICADA.

Hi ha molts motius pels quals, a NCR Cosmètica Natural  som amants i prescriptors de la Cosmètica Certificada. Segurament, el principal és la llarga llista de principis que els cosmètics certificats han de complir per poder accedir a la certificació. Us els detallem a continuació de forma resumida. D’aquesta manera, entendreu millor perquè la hem triat com a requisit indispensable a totes les marques de cosmètica natural i ecològica o bio, que distribuïm i comercialitzem:

 • Estan prohibits els derivats del petroli (parafines, silicones, aromes).
 • No estan permesos ingredients obtinguts mitjançant síntesi química pura (colorants, perfums, emol·lients, parabens).
 • Estan vetats els components d’origen transgènic i els obtinguts de l’experimentació amb animals.
 • Les substàncies animals només estan permeses si procedeixen d’animals vius (llet, lanolina o mel) i preferentment amb animals que s’han cuidat amb mètodes de ramaderia ecològica.
 • Les matèries primeres vegetals estan permeses, sempre que no siguin espècies protegides i que no es causi cap dany ecològic en la seva extracció o transport.
 • Les matèries primeres minerals estan permeses, sempre que es facin servir per les seves propietats intrínseques i, quan en els seus processos d’extracció no s’hagi generat destrucció del medi ambient, pol·lució d’aigua, terra o aire.
 • Els tensioactius i emulsionants estan permesos només en petites quantitats i quan la seva procedència sigui de matèries primeres vegetals i renovables.
 • Únicament estan permesos els conservants naturals.
 • No es poden utilitzar substàncies susceptibles de provocar reaccions al·lèrgiques, o que causin alteracions hormonals, o sobre les que existeixi la més mínima sospita de ser cancerígenes.
 • En la fabricació dels cosmètics es pot fer servir qualsevol tipus d’aigua, d’osmosi, de font o mineral, sempre que sigui potable.
 • Els processos de fabricació usats han de ser simples i no contaminants, i s’han d’emprar productes biodegradables, sempre que sigui possible.
 • Per als embalatges es recomana l’ús de matèries reciclables. No es permet l’ús de poliestirè expandit ni PVC.
 • Les referències a l’organisme de certificació, la norma utilitzada i la denominació com a natural i/o ecològic, han d’aparèixer en l’etiquetatge dels productes de forma agrupada per facilitar la seva identificació.

Segueix llegint després de la imatge

NCR Cosmètica Natural distribueix Cosmètica Certificada

A Europa trobem diverses certificadores o organismes habilitats per donar fe que una marca de cosmètica compleix els criteris que una o altra NORMA (ja que no existeix llei actualment) determina com a necessaris per tal que el producte sigui denominat Cosmètica Natural Certificada o Cosmètica Ecològica Certificada.

Els segells o “labels” més coneguts a nivell europeu són BDIH a Alemanya, ECOCERT a França i Espanya, Soil Association al Regne Unit i ICEA a Itàlia. Al proper post us explicarem si són certificadores o normes, o certificadores amb normes pròpies … perquè no és el mateix.

A Espanya, històricament, la certificació i alhora certificadora més coneguda entre els consumidors era ECOCERT, però gràcies a la bona feina de l’organització espanyola Associació Vida Sana, que ha creat una norma pròpia: BioVidaSana, i que ha arribat a un acord amb la prestigiosa certificadora suïssa BIO INSPECTA, perquè certifiqui aquesta Norma, cada vegada més marques de cosmètica Natural i Bio Espanyoles s’estan certificant amb la Norma BioVidaSana per la certificadora BioInspecta, per aquest motiu els productes llueixin els 2 segells, com a garantia total.

Fins fa 2 anys, la certificadora oficial amb la qual treballava l’Associació Vida Sana era la també suïssa IMO. D’aquí que encara es puguin veure alguns productes amb IMO i l’aval de l’Associació Vida Sana, que lògicament, aniran desapareixent a mesura que finalitzin els estocs de cada marca.

D’altra banda, com ja vam comentar en el post sobre la importància de la cosmètica certificada, amb la voluntat d’harmonitzar criteris, s’ha arribat a crear la Norma COSMOS (Cosmetic Organic Standard)  que ha compilat els diferents criteris dels diferents organismes certificadors europeus i normes . En el proper post donarem més detalls sobre aquesta Norma o “Standard”, que es presenta com el futur immediat per la Cosmètica Certificada.

Sembla tot una mica complex per a l’usuari, si no és coneixedor dels intríngulis i racons del sector i a NCR Cosmètica Naturla ens agradaria col.laborar a posar una mica de llum en aquests aspectes, ajudar a disoldre dubtes. Del que sí estem segures és que si triem Cosmètica Certificada tenim la seguretat i la certesa d’haver realitzat la compra més saludable per a nosaltres i les nostres famílies i alhora la més responsable per a la cura del nostre planeta Terra.

ALL WE NEED IS GREEN LOVE!!!