Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

NCR DISTRIBUCIÓ DE COSMETICA CERTIFICADA, S.L. en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.ncrcosmeticanatural.com s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de NCR DISTRIBUCIÓ dE COSMETICA CERTIFICADA, SL.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

NCR DISTRIBUCIÓ DE COSMETICA CERTIFICADA, SLadopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d’email a: info@ncrcosmeticanatural.com oa l’adreça: C / Torre Vélez, nombre 4, 3r C – Barcelona (08041)

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L.

Finalitat del tractament de les dades personals:
Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

En NCR DISTRIBUCIÓ DE COSMETICA CERTIFICADA, S.L.trataremos les teves dades personals demanades a través del lloc web: www.ncrcosmeticanatural.com amb les següents finalitats:
1.-ncrcosmeticanatural.com per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
2.-Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a ncrcosmeticanatural.com
3.- Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat ncrcosmeticanatural.com i del sector.
Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.
Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Protecció de dades de caire personal. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.
legitimació:
El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L .., els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.
En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L.salvo obligació legal.

Com encarregats de tractament, tenim contractats a diferents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, des del moment de la seva contractació.

Dades recopilades per usuaris dels serveis
En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L.no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI
NCR DISTRIBUCIÓ DE COSMETICA CERTIFICADA, SL. Informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI ), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi .
La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual www.ncrcosmeticanatural.com

NCR DISTRIBUCIÓ DE COSMETICA CERTIFICADA, SL és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.ncrcosmeticanatural.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.
No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.ncrcosmeticanatural.comb www.institutoesb.com sense el consentiment previ i per escrit.
Propietat intel·lectual del programari
L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició por NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L., tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.
NCR DISTRIBUCIÓ DE COSMETICA CERTIFICADA, S.L. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.
L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.
Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, SL quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat deNCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA , SL, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.
Propietat intel·lectual dels continguts allotjats
Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L. i, en particular de:
• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
• La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.
L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’Internet.
L’usuari indemnitzarà NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L. per les despeses que generés la imputació de laNCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L. en alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.
Protecció de la informació allotjada
NCR DISTRIBUCIÓ DE COSMETICA CERTIFICADA, S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.
Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L
comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI.

NCR DISTRIBUCIÓ DE COSMETICA CERTIFICADA, S.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.
En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, NCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L. si està autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis deNCR DISTRIBUCION COSMETICA CERTIFICADA, S.L que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

NCR Cosmetica Natural

C/ Torre Vélez, número 4, 3º C Barcelona ( 08041)

www.ncrcosmeticanatural.com

info@ncrcosmeticanatural.com