2.1. Conceptes

Si be no existeix una definició estandaritzada, s’entén per cosmètica natural aquella que està elaborada amb productes naturals de origen vegetal (olis essencials, flors, fruits, arrels, etc.), mineral (aigua, argila, sal marina, etc.) o animal (cera d’abella, gelea real, etc.), evitant la utilització de productes químics i l’experimentació amb animals vius.

En qualsevol cas, i de forma genèrica, tant els cosmètics naturals como orgànics son aquells que el 95% de seus components son naturals i el 5% de síntesis.

Al no existir una normativa específica que reguli la composició d’aquests productes, la designació de cosmètica natural i orgànica o bio, ve donada pels requeriments i les certificacions d’un grup d’empreses certificadores especialitzades.

A continuació es faciliten els noms i els logos de les empreses certificadores i segells mes importants:

2.2.Diferencia entre cosmètica natural i orgànica o biològica

D’acord a Ecocert e IMO Control, la diferència entre els cosmètics naturals i orgànics o biològics radica en:

 

  • El percentatge mínim d’ingredients vegetals orgànics sobre el total de components vegetals
  • El percentatge mínim d’ingredients vegetals orgànics sobre el total d’ingredients.

 

Las diferencies es detallen al següent esquema:

NCR_Cosmetica_Natural_y_BIO_2_CAT

 

2.3 Per què triar cosmètica natural i BIO certificada.

 

  • Els productes estan composats per elements naturals d’origen vegetal, animal o mineral, més afins a la nostra pell, donat que les estructures de les cèl·lules d’organismes vius son similars. A més, aquestes substàncies estimulen la capacitat natural de la pell per regenerar-se.
  • Fórmules cosmètiques mes reduïdes, que redueixen al mínim els ingredients
  • Eviten certs ingredients químics que poden ser considerats agents tòxics i al·lèrgics.
  • Menor risc d’intoleràncies donat que eliminen els principals agents que provoquen problemes cutanis.
  • Textura i perfums agradables naturals naturals basats en olis essencials.

 

Actitud ecològica més responsable i sostenible, donat que:

 

  • Redueixen els residus químics que poden ser agressius amb el medi ambient.
  • Els productes son produïts de plantes cultivades sense pesticides ni insecticides herbicides.
  • Els productes no son assajats en animals.